Выводы комиссии по деятельности декана Манохи И. П.

FacebookPinterestTwitterGoogle+VK

На факультете психологии в КНУ второй год творится кошмар. Назначенный, а вернее навязанный, как впоследствии оказалось совсем не  «бессмертным» ректором Скопенко, декан факультета психологии Маноха Ирина Петровна сделала жизнь студентов и преподавателей невыносимой. Новый ректор, г-н Губерский, принялся за сложную работу по чистке «авгиевых конюшен». Вот отчет комиссии ректората. Из достоверных источников сообщают, что выводы комиссии весьма мягки и округлы и результаты т.н. руководства куда хуже.

По просьбе коллег психологов работающих на факультете публикую оригинал выводов на украинском языке без сокращений.

share images - обмен фото
share images - обмен фото

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор (підпис) Л.В. Губерський

УХВАЛА

Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка

«Висновки комісії, створеної ректоратом для перевірки організаційно-

навчальної, організаційно-наукової, кадрової та виховної роботи

факультету психології »

від 01 лютого 2010 року

Заслухавши та обговоривши інформацію голови комісії першого проректора O.K. Закусила, Вчена рада відзначає, що ректорат Київського національного університету імені Тараса Шевченка приділяє постійну увагу розвитку психологічної освіти та науки в університеті. Свідченням цього є відкриття нових кафедр і лабораторій, збільшення кількості студентів та викладачів, виділення необхідних коштів для проведення наукових досліджень на новоствореному у 2007 році факультеті психології. На 6 кафедрах факультету зосереджено потужний кадровий і науковий потенціал: 86 викладачів, з них 14 докторів наук, 45 кандидатів, щороку видається понад 200 монографій, посібників, статей. Факультетом проводяться наукові та науково-практичні конференції, діють психологічні гуртки для студентів, проводяться дні факультету, святкові вечори відпочинку.

Водночас, вивчення комісією відповідної документації факультету та спілкування з членами колективу дають підстави зробити такі висновки:

1. Морально-психологічний клімат, що склався на факультеті протягом останніх двох років, викликає серйозну стурбованість. Звіт декана на конференції трудового колективу про роботу факультету за 2009 рік визнаний незадовільним тридцятьма шістьма із вісімдесяти трьох членів колективу.

2. На факультеті не дотримуються норми Положення про факультет (інститут) Київського національного університету імені Тараса Шевченка, грубо порушуються правила організації та документообігу навчального процесу.

3. Мають місце порушення фінансової діяльності.

4. Порушується кадрова та виконавча дисципліна.

5. Декан втручається в діяльність громадського та студентського самоврядування.

6. Неналежним чином організована науково-дослідна робота.

7. Декан особисто порушує правила професійної етики.

Комісія вважає, що ситуація на факультеті вимагає негайних заходів для кардинального покращення методів керівництва факультетом, включаючи можливість призначення дострокових виборів декана, внесення передбачених Статутом Київського національного університету імені Тараса Шевченка змін у структуру університету.

Про результати роботи комісія проінформувала декана, його заступників, завідувачів кафедр та голову профбюро факультету психології.

Враховуючи викладене, Вчена рада ухвалює:

1. Висновки комісії, створеної ректоратом для перевірки організаційно- навчальної, організаційно-наукової, кадрової та виховної роботи факультету психології взяти до відома.

2. Привести склад вченої ради факультету відповідно до Статуту університету.     Термін: 08.02.2010р.

3. Рекомендувати вченій раді факультету розглянути конкретні організаційно-кадрові пропозиції з метою покращення роботи керівництва факультету. Термін: 01.03.2010р.

4. Постійній комісії Вченої ради університету з питань організації навчального процесу із залученням представників інших постійних комісій та деканів факультетів розглянути «матеріали роботи комісії, пропозиції факультету і доповісти Вченій раді університету про необхідні заходи по докорінному покращенню підготовки фахівців в галузі психології. Термін: 17.05.2010р.

5. Розглянути на засіданні Вченої ради університету питання про стан організації навчальної, наукової та виховної роботи на факультеті психології. Термін: 17.05. 2010р.

6. Контроль за виконанням цієї ухвали покласти на ректора університету.

FacebookPinterestTwitterGoogle+VK